Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Результативність політичного лідерства в умовах президентських і напівпрезидентських демократичних республік: динаміка основних показників

110
5
Стаття(УКР)(.pdf)

Метою дослідження є порівняльний аналіз результативності демократичного лідерства у відносно великих президентських і напівпрезидентських країнах. Визначено, що забезпечення потужного політичного лідерства є найважливішим завданням президентів та інститутів президентства як у президентських, так і в напівпрезидентських демократичних республіках. Країни, де системами правління є президенталізм і напівпрезиденталізм, доцільно об’єднати терміном “країни з президентством як інститутом виконавчої влади або президентальні країни”, що відображає їхню спільну рису – головну роль інституту президентства. Двома основними показниками результативності політичного лідерства у демократичних країнах є індекс демократії та зіставний ВВП за паритетом купівельної спроможності на душу населення, які відображають поточну ситуацію й порівняльну динаміку в політичній і економічній сферах суспільного розвитку. США впевнено зберігають економічне лідерство у групі президентальних країн, проте індекс демократії в цій країні протягом останніх 15 років неухильно знижу­вався. У підгрупі президентських республік три країни Латинської Америки (Уругвай, Чилі та Коста-Рика) останнім часом помітно випередили США, а також Південну Корею за індексом демократії. Заслуговує на увагу досвід Чилі, де наприкінці 2019 р. спостерігалися бурхливі соціальні заворушення, але політичну ініціативу перехопили, перебравши на себе лідерство, президент С. Піньєра та його уряд, які успішно очолили та продовжують тримати під ефективним контролем процес конституційних перетворень. У 2020 р. абсолютним лідером групи країн з президентством як інститутом виконавчої гілки влади і в сфері політичного розвитку, і в сфері економічного зростання стала напівпрезидентська Республіка Китай (Тайвань). При цьому головну роль у забезпеченні та реалізації демократичного лідерства відіграє перша жінка-президент цієї країни Цай Інвень. Продемонстровано, що серед європейських напівпрезидентських країн беззаперечним лідером за результатами розвитку демократичних засад і господарського поступу протягом останніх 20 років є Литва. Наступні дослідження автора у цьому напрямі будуть присвячені порівняльній характеристиці функціонування інституту президентства на сучасному етапі розвитку США та України як взірцевих країн, відповідно, з президентською і напівпрезидентською системами правління.

 1. Bakirov, V.S., Sazonov, M.I. (Eds.). (2008). Comparative politics. Main political systems of the present-day world. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University Press [in Ukrainian]

 2. Kolodii, A. (2010). Neo-institutionalism and its cognitive resources in political studies. Visnyk Lvivskoho universytetu. Filosofsko-politolohichni studii – Visnyk of the Lviv University Philosophical Political studies, 1, 60-69 [in Ukrainian]

 3. Fisun, O. (2016). Informal institutions and neo-patrimonial democracy in Ukraine. Ahora, 17, 9-13 [in Ukrainian]

 4. Bakumenko, V.D. (2011). Public administration process. In V.M. Kniaziev, I.V. Rozputenko (Eds.), Encyclopedia of public administration. Vol. 1: Theory of public administration (pp. 164-166). Kyiv: NADU [in Ukrainian]

 5. Lytvyn, V.S., Romaniuk, A.S. (2016). Conceptualization and theoretical distinction between the terms “form of government” and “system of government” in political science. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova: Seriia 22. Politychni nauky ta metodyka vykladannia sotsialno-politychnykh dystsyplin – Scientific Journal of the National Pedagogical Dragomanov University. Series 22. Political Sciences and Teaching Methodology of Socio-Political Disciplines, 20, 3-12 [in Ukrainian]

 6. Lytvyn, V. (2018). Attributes and varieties of the semi-presidential system of government in Europe: institutionally-procedural and politically-behavioral aspects. Lviv: Ivan Franko Lviv National University Press [in Ukrainian]

 7. Duverger, M. (1980). A new political system model: semi-presidential government. European Journal of Political Research, 8, 2, 165-187.

 8. Müller, W.C. (2011). Governments and bureaucracies. In D. Caramani (Ed.), Comparative politics (pp. 141-161). New York: Oxford University Press.

 9. Elgie, R. (2014). Executive leadership in semi-presidential systems. In R.A.W. Rhodes, P. ‘t Hart (Eds.), The Oxford handbook of political leadership. New York: Oxford University Press.

 10. ‘t Hart, P., Rhodes, R.A.W. (2014). Puzzles of political leadership. In R.A.W. Rhodes, P. ‘t Hart (Eds.), The Oxford handbook of political leadership. New York: Oxford University Press.

 11. Democracy Index 2020: In sickness and in health? (2021). London etc.: The Economist Intelligence Unit Limited.

 12. List of countries ordered by the population size in 2020. PopulationPyramid.net. URL: Countries Ordered by Population in 2020 (populationpyramid.net)

 13. Fragile States Index annual report 2021. (2021). Washington, D.C.: The Fund for Peace.

 14. Forms of government of the countries of the world. (2018). MERKATOR. URL: http://merkator.org.ua/dovidnyk/formy-pravlinna-krajin-svitu/ [in Ukrainian]

 15. Hendriks, F., Karsten, N. (2014). Theory of democratic leadership. In R.A.W. Rhodes, P. ‘t Hart (Eds.), The Oxford handbook of political leadership. New York: Oxford University Press.

 16. Gross domestic product per capita based on purchasing-power-parity in current prices (international dollars). Knoema. URL: https://knoema.com/atlas/topics/Economy/National-Accounts-Gross-Domestic-Product/GDP-per-capita-based-on-PPP#:~:text=Luxembourg%20is%20the%20top%20country,Ireland%2C%20Qatar%2C%20and%20Switzerland

 17. List of Countries by Projected GDP per capita. (2021). StatisticsTimes. URL: https://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp-capita.php

 18. Webster, I. $1 in 2000 is worth $1.58 today. CPI Inflation Calculator. URL: $1 in 2000 → 2021 | Inflation Calculator (in2013dollars.com)

 19. Davies, E.J. (2013). The Americas, 1450–2000. In J.H. Bentley (Ed.), The Oxford handbook of world history. New York: Oxford University Press.

 20. Passarelly, G. (2021, July). An eclectic political scientist: A tribute to Robert Elgie. Government and Opposition: An International Journal of Comparative Politics, 56, 3, 563-576.

Повний текст