Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Концептуальні основи управління емоціями

374
10
Стаття(УКР)(.pdf)

Стаття присвячена вивченню емоцій у рамках соціологічної науки.

Розглянуто основні соціологічні теорії емоцій і на основі їх систематизації пропонується багаторівнева концепція управління емоціями.

Визначено функції, соціальні механізми управління емоціями, виділено фактори впливу на емоції макро-, мезо- та мікрорівнів, зазначено принципи управління емоціями.

 1. Barbalet J.M. Emotion, social theory and social structure: A macrosociological approach. Cambridge: Cambridge univ. press, 1999, 210 p.

 2. Hochschild A.R. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. Berkeley: Universityof CaliforniaPress, 2003, 328 p.

 3. Kemper T. Power and Status and the Power-Status Theory of Emotins. Handbook of the sociologyof emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. New York: Springer, 2006, pp. 87–111.

 4. Robinson T.D., Smith-Lovin L., Wisecup A.K. Affect Control Theory. Handbook of the sociologyof emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. New York: Springer, 2006, pp. 179–202.

 5. Lawler J.E., Thye Sh.R. Social Exchange Theory of Emotions. Handbook of the sociology ofemotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. New York: Springer, 2006, pp. 295–320.

 6. Бурдье П. Начала. М.: Socio-Logos, 1994. 288 с.

 7. Гоффман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: КАНОН-пресс-Ц, 2000. 304 с.

 8. Бєлікова Ю.В. Дослідження емоційної температури суспільства з використанням соціальної мережі twitter. Наукові праці: наук.-метод. журн. 2014. Вип. 222, Т. 234. С. 19–23.

 9. Парсонс Т. Система координат и общая теория систем действия: культура, личность и место социальных систем. Американская социологическая мысль. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. 478 с.

 10. Левин К. Динамическая психология. М.: Смысл, 2001. 572 с.

 11. Мид Дж. От жеста к символу. Американская социологическая мысль / под ред. В.И. Добренькова. М.: Изд-во МГУ, 1994. 496 с.

 12. Бєлікова Ю.В. Можливості соціометрії у вивченні групових емоцій. Наукові праці: наук.-метод. журн. 2011. Вип. 144, Т. 156. С. 6–9.

 13. Ridgeway L.C. Expectation States Theory and Emotions. Handbook of the sociology of emotions / Ed. by J.E. Stets, J.H. Turner. New York: Springer, 2006, pp. 347–367.

 14. Kemper T. Research agendas in the sociology of emotions. New York: SUNY Press, 1990, 336 p.

 15. Йоас Х. Креативность действия. СПб.: Алетейя, 2005. 320 с.

 16. Бєлікова Ю.В. Емоції і почуття: соціологічний аналіз. Типізація групових емоцій. Вісн. Одеського нац. ун-ту. Вип. Соціологія, політичні науки. 2011. С. 168–173.

 17. Hedstom P., Swedberg R. Social Mechanisms. An Analytical Approach to Social Theory. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998, pp. 6–33.

 18. Бєлікова Ю.В. “Емоційна логика”: гендерна специфіка соціальної дії. Український соціум. 2011. № 4 (39). С. 31–39.

Повний текст