Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Місце організацій громадянського суспільства в економіці та на ринку праці: світовий досвід та Україна

330
2
Стаття(УКР)(.pdf)

Розглянуто, яке місце організації громадянського суспільства (неурядові організації) посідають в економіці та на ринку праці країн світу, в тому числі найрозвинутіших, атакож в Україні.

Робляться висновки щодо можливості використання резервів розвитку українських неурядових організацій для стимулювання економічного зростання та зайнятості.

 1. Banfield E. The Moral Basis of a Backward Society. Glencoe, Ill.: Free Press, 1958, 204 p.

 2. Патнем Р., Леонарді Р., Нанетті Р.Й. Творення демократії: Традиції громадської активності в сучасній Італії. Київ: Вид-тво Соломії Павличко “Основи”, 2001. 302 с.

 3. Неурядові організації Європейського Союзу: порівняльний аналіз громадських організацій України. Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2002. 48 с.

 4. Шевченко М.Ф., Головенько В.А., Галустян Ю.М. та ін. Третій сектор в Україні: проблеми становлення. Київ: Український ін-т соц. дослідж., 2001. 173 с.

 5. Цвих В.Ф. Профспілки у громадянському суспільстві: теорія, методологія, практика: моногр. Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2002. 376 с.

 6. Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні: моногр. Львів: Вид-во “Червона Калина”, 2002. 272 с.

 7. Salamon L.M., Sokolowski W. The Third Sector in Europe: Towards a Consensus Conceptualization. URL: http://thirdsectorimpact.eu/documentation/tsi-working-paper-no-2-third-sectoreurope-towards-consensus-conceptualization/

 8. Handbook on Nonprofit Institutions in the System of National Accounts. New York: United Nations, 2003. URL: http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_91e.pdf

 9. About the UN Handbook on Nonprofit Institutions. URL: http://ccss.jhu.edu/researchprojects/un-nonprofit-handbook/about-the-un-handbook

 10. Manual on the Measurement of Volunteer Work. Geneva, International Labour Organization, 2011. URL: http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/WCMS_100574/lang–en/index.htm

 11. Salomon L.M., Sokolowski W., Geller S.L. Holding the Fort: Nonprofit Employement Duringa Decade of Turmoil. Baltimore: Lohns Hopkins University Center for Civil Society Studies, 2012. URL: http://www.thenonprofitpartnership.org/files/ned_national_2012.pdf

 12. Salomon L.M., AnheierH.K. et al. Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector. Baltimore: The Johns Hopkins University Center for Civil Society Studies, 1999. URL: http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2011/08/Global-Civil-Society-I.pdf

 13. Salomon L.M., Sokolowski W., Haddock M.A., Tice H.S. The State of Global Civil Societyand Volunteering: Latest Findings from the Implementation of the UN Nonprofit Handbook. Baltimore: Lohns Hopkins University Center for Civil Society Studies, 2013. URL: http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2013/04/JHU_Global-Civil-Society-Volunteering_FINAL_3.2013.pdf

 14. Ляпін Д.В.,  Паливода Л. Оцінка соціального та економічного внеску благодійних організацій в економіку України (2013): звіт Творчого центру “Каунтерпарт” (“ТЦК”).URL: http://ccc-tck.org.ua/storage/books/report_on_cso_economic_contribution_ukr.pdf

 15. Закон України “Про громадські об’єднання”  від 22.03.2012 р. № 4572-VI. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4572-17

 16. Майже чверть українців займається благодійництвом /Інформаційне агентство УНІАН. URL: http://www.unian.ua/politics/1018070-mayje-chvert-ukrajintsiv-zaymaetsya-volonterstvom-opituvannya.html

 17. Найбільше українці довіряють волонтерам та добровольцям, найменше – судам і ГПУ. Дзеркало тижня. 2014. 29 груд. URL: http://dt.ua/UKRAINE/naybilshe-ukrayinci-doviryayut-volonteram-ta-dobrovolcyam-naymenshe-sudami-gpu-160339_.html

 18. Сергацкова Е. Центр занятости будущего: как волонтеры трудоустраивают переселенцев и адаптируют бойцов АТО. URL: http://life.pravda.com.ua/volunteers/2015/02/9/189025/

 19. Ховард М. Слабость гражданского общества в посткоммунистической Европе. Москва: Аспект Пресс, 2009. 191 с.

 20. Бодров А.В. Неурядові організації як індикатор розвитку громадянського суспільства. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/db/2007-1-1/doc/4/05.pdf

 21. Survey of tax laws affecting ngos in Centraland Eastern Europe (International Center for Notfor-Profit Law). URL: http://www.aciujums.lt/docs/SURVEYOFTAXLAWSAFFECTINGNGOSINCENTRAL.pdf

 22. Poland Adopts New Law on Public Benefit Activity and Volunteerism (International Center forNot-for-Profit Law). URL: http://www.icnl.org/news/2003/9-May.html

 23. Country Information: Poland. URL: http://www.usig.org/ICNL/countryinfo/poland.asp#exemption

Повний текст