Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Кадровий ресурс фармацевтичного виробництва як детермінанта його ефективності

343
5
Стаття(УКР)(.pdf)

Оцінено масштаби зайнятості у фармацевтиці країн ЄС уцілому, а також забезпеченість кадровими ресурсами діяльності, пов’язаної з ДіР.

Виявлено, що фармацевтика має найбільшу ефективність серед високотехнологічних виробництв, а також країни з найвищою концентрацією зайнятих у виробництві та найрезультативніших щодо створення доданої вартості.

Встановлено, що ефективність фармацевтичного виробництва в Україні є нижчою, ніж у середньому по ЄС.

 1. Саліхова О.Б. Кадровий ресурс створення та комерціалізації високих технологій: зарубіжний досвід, уроки для України. Високотехнологічна сфера промисловості України: ресурсні можливості розвитку. 2013. Розд. 5. С. 217–272.

 2. Посилкіна О.В., Братішко Ю.С., Кубасова Г.В. Діагностика актуальних проблем кадрового менеджменту промислових фармацевтичних підприємств. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2014. № 1. С. 16–22.

 3. Посилкіна О.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва: проблеми фінансового забезпечення. Харків: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. 528 с.

 4. Братішко Ю.С. Управління трудовим потенціалом промислових фармацевтичних підприємств в умовах впровадження міжнародних стандартів якості: автореф. дис. … канд. фармац. наук. Харків: Нац. фарм. ун-т., 2008. 23 c.

 5. Посилкіна О.В., Доровський О.В., Братішко Ю.С., Сидоренко М.І. Управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості. Харків: НФАУ, 2010. 415 с.

 6. Саліхова О.Б. Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні: моногр. Київ: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2012. 624 с.

 7. Hecker D.E. High-technology employment: a NAICS-based update. Monthly Labor Review. 2005. Р. 57–72.

 8. Science and Engineering Indicators 2016. URL: http://www.nsf.gov/

 9. PhRMA (2012) PhRMA releases new data on biopharmaceutical industry’s contributions tolocal, state economies. Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, press release, November 13. URL: http://phrma.org/

 10. The Pharmaceutical Industry in figures. URL: http://www.efpia.eu/

 11. Саліхова О.Б. Методика ідентифікації українських високотехнологічних промислових підприємств. II Ринок технологій: проблеми та шляхи вирішення: тези доповідей. К., 5–6 грудня 2007 p. Київ: УкрІНТЕІ, 2007. С. 139–45.

 12. Eurostat statistic sex plained. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Apparent_labour_productivity_-_SBS

 13. OECD. Labour productivity indicators. URL: http://www.oecd.org/employment/labour-stats/41354425.pdf

 14. Саліхова О.Б., Дуюн Д.О. Українські фармвиробники на гачку, але високотехнологічному.  URL: http://ua-ekonomist.com/12866-ukrayinsk-farmvirobniki-na-gachku-ale-visokotehnologchnomu.html

Повний текст