Дуюн Д. О.

Дуюн Дарина Олегівна

ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України
вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна

Статті автора у журналі 1