Олігархізм як чинник інституційних деформацій фондового ринку в Україні

415
13
Стаття(УКР)(.pdf)

Висвітлено фактори класифікації ринків капіталу в контексті причин недосконалості фондового ринку України та ознак його непривабливості для міжнародних інвесторів. Визначено особливості формування та поглиблення деформацій фондового ринку в Україні як реакції на інституційну пастку олігархізму та з’ясовано їх наслідки. Виявлено, що Україна не належить до лідерів у світі ані за сукупними статками найзаможніших людей, ані за їх кількістю, ані за їх часткою в економіці, ані за нерівністю в суспільстві в цілому. Проте за наслідком дослідження галузевої спеціалізації активів мільярдерів в економіках різних країн з’ясовано, що в Україні спостерігається одна з найвищих концентрацій активів мільярдерів у “сировинних” галузях і найменша у фінансових та інноваційних галузях, що є однією з причин низьких значень якості життя та темпів їх зростання. Акцентовано увагу на наслідках такої структури економіки та власності, які призводять до зниження конкурентоспроможності; недостатності фінансових стимулів для впровадження інновацій; зменшення привабливості для зовнішніх інвестицій через інструменти фондового ринку; спрощення монополізації стратегічних секторів економіки та максимізації прибутків; складнощів ринкової оцінки активів; перешкод для справедливого оподаткування; формування прибутків та залучення інвестицій у більш привабливих юрисдикціях; обмежень джерел розвитку внутрішнього фондового ринку. Виявлено, що наразі регульований фондовий ринок України представлений виключно державними облігаціями, натомість ринок інших цінних паперів перебуває в депресивному стані, переважно через недосконалу імплементацію європейських стандартів, зокрема процедур squeeze-out, а також через відсутність стимулів для функціонування публічних компаній та публічної пропозиції. Зазначено, що олігархічний характер української економіки з домінуванням напівсировинної спеціалізації фактично консервує нинішній стан фондового ринку з його ключовими вадами (неліквідністю, обмеженим фінансовим інструментарієм, неспроможністю формувати об’єктивні ціни). Як наслідок, завдяки низці об’єктивних (соціально-економічних) і суб’єктивних (спотворене регулювання) причин відсутні умови та можливості для формування справедливих цін на переважну більшість фінансових інструментів (виняток становлять лише державні облігації), в тому числі на цінні папери, які використовуються для розрахунку біржових фондових індексів, що зумовлює їх періодичне приголомшливе зростання.

 1. Kindzerskyi, Yu.V. (2016). Іnstitutional trap of oligarchism and problems of its overcoming. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 12, 22-42 [in Ukrainian]

 2. Galchynskyi, A. (2001). Controversy of reforms: in the context of the civilization process. Kyiv: Ukrainski propilei [in Ukrainian]

 3. Rushchenko, I. (2008). “ Criminal revolution “as a societal factor. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 3, 194-210 [in Ukrainian]

 4. Rushchenko, I. (2014). From criminal revolution to “criminal society”. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 2, 3-22 [in Ukrainian]

 5. Acemoglu, D., Robinson, J. (2015).  Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Moscow: Publishing House АСТ [in Russian]

 6. Kapelyushnikov, R. (2004). Ownership (outline of the modern theory). Otechestvennye Zapiski, 6. URL: http://www.strana-oz.ru/2004/6/pravo-sobstvennosti-ocherk-sovremennoy-teorii [in Russian]

 7. Sonin, K. (2005). Institutional Theory of Endless Redistribution. Voprosy Ekonomiki, 7, 4-18. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2005-7-4-18 [in Russian]

 8. Stiglitz, J. (2003). Globalization and Its Discontents. Moscow: National Social Science Foundation [in Russian]

 9. Glaeser, E., Scheinkman, J., Shleifer, A. (2003). The Injustice of Inequality. Journal of Monetary Economics, 50, 1, 199-222.

 10. Kapelyushnikov, R. (2008). Ownership without legitimacy?: preprint WP3/2008/03. Moscow: NRI HSE [in Russian]

 11. Reznik, V. (2006). The state of social legitimacy of private ownership of land and capital. In V. Vorona, M. Shulha (Eds.), Ukrainian society 1992–2006. Social monitoring (pp. 118-128). Kyiv: Institute of Sociology NAS of Ukraine [in Ukrainian]

 12. Auzan, А. (2004). Vertical contract is unstable. Otechestvennye Zapiski, 6. URL: http://www.strana!oz.ru/2004/6/vertikalnyy!kontrakt!neustoychiv [in Russian]

 13. Barsukova, S. (2006). The shadow economy and the shadow policy: merging mechanism: preprint WP4/2006/01. Moscow: NRI HSE [in Russian]

 14. Stiglitz, J.E. (2000). Capital Market Liberalization, Economic Growth, and Instability. World Development, 28, 6, 1075-1086.

 15. Varnaliya, Z.S. (Ed.). (2006). Shadow economy: the essence, features and ways of legalization: monograph. Kyiv: NISS [in Ukrainian]

 16. Pekins, J. (2005). Confessions of an Economic Hit Man. Moscow: Pretext [in Russian]

 17. Werner, К., Weiss, H. (2007). The black book of corporations. Ekaterinburg: Ultra. Kultura [in Russian]

 18. Radygin, A., Entov, R. (2013). “Fundamental” Privatization Theorem: The Ideology, Evolution, Practice. Ekonomicheskaya politika – Economic Policy, 6, 7-45 [in Russian]

 19. Sappington, D., Stiglitz, J. (1987). Privatization, information and incentives. Journal of Policy Analysis and Management, 6, 4, 567-585.

 20. Polterovich, V. (2012). Privatization and rational ownership structure. Moskow: Institute of economics RАS [in Russian]

 21. Musacchio, А., Lazzarini, S. (2012, June 4). Leviathan in Business: Varieties of State Capitalism and their Implications for Economic Performance. Harvard Business School. Working Paper, 12/108.

 22. Avdasheva, S., Dolgopyatova, T., Plyaines, Kh. (2007). Corporate governance in joint-stock companies with state participation: Russian problems in the context of international experience: preprint WP1/2007/01. Moscow: NRI HSE [in Russian]

 23. MSCI Global Market Accessibility Review. (2018, June). URL: https://www.msci.com/documents/1296102/1330218/MSCI_Global_Market_Accessibility_Review_June_2018_%28FINAL%29.pdf/04dd3b70-487a-8395-912c-89a202b5b4fa

 24. FTSE Annual Country Classification Review. FTSE Russell. (2018, September). URL: https://www.ftse.com/products/downloads/FTSE-Country-Classification-Update-2018.pdf

 25. The Global Competitiveness Report 2017–2018. World Economic Forum. (2017, September). URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018

 26. United Nations, Sustainable Development Solutions Network. World Happiness Report 2018. URL: http://worldhappiness.report/ed/2018/

Повний текст