Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Перспективи застосування концепції конструктивістського структуралізму П. Бурдьє до дослідження процесу політичної соціалізації в умовах перехідного суспільства

421
1
Стаття(УКР)(.pdf)

Розкривається специфіка процесу політичної соціалізації в соціумі перехідного періоду. Підкреслюється необхідність інтеграції макро- і мікросоціологічних основ дослідження даного процесу. Аналізується концепція конструктивістського структуралізму П. Бурдьє з точки зору можливостей її застосування до дослідження процесу політичної соціалізації в умовах суспільства, що трансформується.

Повний текст