Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Погляд фермерів на перспективи розвитку фермерських господарств в Україні: соціологічний аспект

602
11
Стаття(УКР)(.pdf)
Article(ENG)(.pdf)

Стаття присвячена розгляду фермерства як прогресивної підприємницької діяльності в агросфері. Наголошено на ряді переваг, що вигідно відрізняють фермерське господарство від інших форм сільськогосподарських підприємств.

Представлено результати експертного опитування фермерів (N=102), проведеного під час агропромислової виставки «Агро-2011»у м. Київ. Охарактеризовано чинники, які сприяють успішності фермерської справи; пере-шкоди, що гальмують розвиток фермерського господарювання в Україні.

Оцінено перспективи розвитку фермерських господарств і окреслено заходи, які слід зробити на рівні держави для стимулювання розвитку фермерства в Україні.

 1. Аграрна реформа в Україні (соціологічна діагностика) / за ред. В. Тарасенка. Київ: ІС НАНУкраїни, 2007. 576 с.

 2. Горьовий В.П. Фермерство України: теорія, методологія, практика: моногр. Київ: ННЦ ІАЕ, 2007. 540 с.

 3. Земельні відносини в Україні: соціологічний портрет ситуації. Результати комплексного соціологічного дослідження суб’єктів земельних відносин в сільській місцевості. URL: http://land.gov.ua/zvitnist/statystyka/104370-rezultatykompleksnoho-sotsiolohichnoho-doslidzhennia-sub-iektiv-zemelnykh-vidnosyn-v-silskiimistsevosti.html

 4. Лазуренко В.М. Становлення та розвиток селянських фермерських господарств в Україні: соціально-економічний аспект (1921–1929 рр.): автореф. дис. … д-ра істор. наук. Переяслав-Хмельницький, 2012. 44 с.

 5. Майовець Є.Й. Аграрне підприємництво в Україні: моногр. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 428 с.

 6. Міщенко М. Громадська думка про земельну політику і земельну реформу в Україні. Національна безпека і оборона. 2012. № 1 (130). С. 3–20.

 7. Нікілєв О.Ф. Виробнича інтелігенція українського села: творення соціальної верстви (середина 40-х – середина 60-х рр. XX ст.): моногр. Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2004. 208 с.

 8. Проблеми впровадження вільного ринку сільськогосподарських земель: звіт за результатами фокус-груп. Національна безпека і оборона. 2012. № 1 (130). С. 21–24.

 9. Сільське господарство України 2012: стат. зб. / за ред. Н.С. Власенко. Київ: Держ. служба статистики України, 2013. 402 с.

 10. Сільське господарство України 2011: стат. зб. / за ред. Н.С. Власенко. Київ: Держ. служба статистики України, 2012. 386 с.

 11. Як ставляться до земельної реформи власники земельних паїв та аграрії? Результати соціологічного дослідження. Презентація 25 червня 2013 р. URL: http://www.agroinvest.org.ua/files/Resources/BaselineSurvey_July_2013_ukr_1.pdf

Повний текст