Говоруха О. М.

Говоруха Олег Михайлович

ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"
вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, Україна

Статті автора у журналі 1