Максименко А. О.

Максименко Анна Олександрівна

кандидат соціологічних наук
молодший науковий співробітник відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України"
вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, Україна

Статті автора у журналі 1