Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Функціонал директора закладу загальної середньої освіти в умовах війни

36
3
Стаття(УКР)(.pdf)

Визначено на основі онлайн-опитування директорів шкіл головні проблеми, які виникають при прийнятті управлінських рішень в екстремальній ситуації, зумовленій війною в Україні. Ідентифіковано соціальні ризики та непередбачувані виклики, які постають перед директорами українських закладів загальної середньої освіти при виконанні функціональних обов’язків під час війни. Виявлено, що в сучасній ситуації до функцій директора школи належать не тільки традиційні з організації освітнього процесу, але й ряд нових, зумовлених актуальною ситуацією щодо гарантування безпеки всіх учасників процесу, забезпечення їхньої різнобічної підтримки, юридично правильного оформлення освітньої діяльності в умовах воєнного стану тощо. Показано, що зміна функціоналу директора закладів загальної середньої освіти під впливом значущих подій і суспільних запитів не є випадковим явищем, викликаним воєнним станом, а історичною закономірністю, притаманною розвиткові української освіти від самих витоків її створення. Показано, що визначений професійним стандартом “Директор закладу загальної середньої освіти” перелік функцій і компетентностей не охопив всього обсягу процесів, що забезпечує директор закладу загальної середньої освіти, зокрема його управлінських дій в умовах екстремальних ситуацій, тобто реалізації функції антикризового управління, яка потребує відповідної підготовки. У цьому зв’язку результати проведеного дослідження дозволяють судити, що в нинішній ситуації повномасштабного військового вторгнення Росії на територію суверенної України директори шкіл потребують посиленої правової підготовки, поглиблення фінансової грамотності, психологічної та інших видів підтримки. Розроблено рекомендації для наближення навчання в системі підвищення кваліфікації директорів закладів загальної середньої освіти до нових запитів, зумовлених потребами у поглибленні знань для прийняття ефективних управлінських рішень в умовах війни, зокрема щодо посилення юридичної складової навчальних планів; введення тренінгових курсів з відпрацюванням кейсів обміну власним досвідом розв’язання непересічних питань в особливих ситуаціях; підготовки до роботи в екстремальних ситуаціях як стрижневого компоненту блоку психологічних дисциплін; поглиблення фінансової обізнаності в умовах невизначеності фінансування; ознайомлення з фандрайзингом, потреба в якому загострилася під час війни та залишатиметься актуальною в повоєнних умовах відновлення економіки країни; доцільності розроблення інноваційного курсу з посилення формування національної ідентичності, національної стійкості, відданості та ціннісного поля українського народу не через традиційне передання знань щодо історичних фактів і кращих літературних творів, а через усвідомлення історичної місії українців у боротьбі за своє право на життя в незалежній державі.

  1. Marmaza, O.I. (2017). Management of an educational organization. Kharkiv: Shchedra sadyba[in Ukrainian]

  2. Kremen, V.H. (Ed.). (2008). Encyclopedia of education. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian]

  3. Danylenko, L.I. (2019). Modernization of the content, forms and management methods of the secondary school principal. Kyiv: Lohos [in Ukrainian]

  4. New Ukrainian school. Conceptual principles of secondary school reform. (2016). Kyiv: Ministry of Education and Science of Ukraine. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian]

Повний текст