Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Політика соціальної якості: теорія та міжнародні підходи в контексті завдань повоєнної реконструкції України

90
68
Стаття(УКР)(.pdf)
Article(ENG)(.pdf)

Показано доцільність формування та реалізації державної політики повоєнної України відповідно до основ наукової концепції соціальної якості, застосовуваної для поліпшення соціальних параметрів розвитку Євросоюзу. Наведено загальнотеоретичне підґрунтя концепції соціальної якості, основні віхи її розвитку, ключові засади та поняття, а також пропоновані Економічною і соціальною радою ООН, Європейською економічною комісією ООН, Міжнародною організацією праці, Міжнародною асоціацією соціальної якості підходи до забезпечення сучасними суспільствами соціальної якості життя, її кількісної та якісної оцінки. Акцентовано увагу на доцільності повоєнного впровадження в систему державного управління України підходу соціальної якості, що може допомогти політикам і громадянам переосмислити стратегію розвитку українського суспільства в європейському напрямі на засадах соціально-економічної безпеки, соціальної згуртованості, соціальної інклюзії, гарантованих соціальних можливостей, а також укорінити соціальні цінності рівності, солідарності, соціальної справедливості та людської гідності. Визначено актуальність потреби адаптації прийнятих міжнародних підходів соціальної якості до впровадження в практику функціонування та розвитку вітчизняної системи державного управління в умовах відновлення повоєнної України, орієнтуючись, насамперед, на подолання наслідків війни. Показано критичну важливість зусиль, які з початку війни докладає Україна для підтримки інституційної та фінансової стійкості національної системи соціального захисту населення та реалізації заходів державної політики щодо сприяння зайнятості та недопущення руйнування національного ринку праці. Аргументовано, що впровадження в систему державного управління повоєнної України адаптованої до вітчизняних умов концепції соціальної якості має сприяти “суспільному договору” про поступове знаходження розумного балансу між двома пріоритетами: одночасним нарощуванням зусиль щодо системної ліквідації загроз зовнішньої агресії та прискореним відновленням національного соціально-економічного простору на принципах сталого інклюзивного розвитку.

 1. Heyets, V.M. (2018). Institutional conditionality of the endogenization of economic development. JEEJournal of European Economy, 17, 2 (65), 145-156. URL: http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1326/1313 [in Ukrainian]

 2. Burlai, T.V. (2015). Social quality policy in the context of the Association Agreement between Ukraine and the EU. Ekon. prognozuvannâ – Economics and forecasting, 4, 81-95 [in Ukrainian]

 3. Mlachila, M., Tapsoba, R., Tapsoba, S. (2015, June). A Quest for Quality. Finance & Development, 52, 2, 14-17. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/06/mlachila.htm

 4. Walker, A., Van der Maesen, L. (2004). Social Quality and Quality of Life. In W. Glatzer, S. Von Below, M. Stoffregen (Eds.), Challenges for Quality of Life in the Contemporary World (pp. 13-31). Social Indicators Research Series, 24. Dordrecht: Springer.

 5. Beck, W., Van der Maesen, L., Thomese, F., Walkers, A. (2001). Social Quality: a Vision for Europe. (Studies in Employment and Social Policy). Hague, Netherland: Kluwer Law International.

 6. Elaboration of the Theory of Social Quality. (2020, December). Amsterdam: International Association on Social Quality. URL: https://socialquality.org/theory/

 7. Van der Maesen, L.J.G., Walker, A. (Eds.). (2012). Social Quality – From Theory to Indicators. London: Palgrave Macmillan London.

 8. International collaboration. The Extension of International Collaboration for a Global SQA. (2022). Amsterdam: International Association on Social Quality. URL: https://socialquality.org/about-iasq/international-collaboration/

 9. Van der Maesen, L.J.G., Novakova Z., Ricceri M., Lin K., Heyets V., Corbet S. (2019, December). Ideas and reflections about the application and elaboration of the Social Quality Approach (SQA) in Central and Eastern European countries: the case of Ukraine. Working Paper of the International Association on Social Quality, 17 (fourth edition). URL: https://socialquality.org/wp-content/uploads/IASQ-Working-Paper-17-4.pdf

 10. Heyets, V. (2019). Social Quality in a Transitive Society: The Role of the State. International Journal of Social Quality, 9, 1, 32-50.

 11. Hirai, T. (2020). The Impact of Trust on the Quality of Participation in Development: The Case of Ukraine. International Journal of Social Quality, 10, 2, 72-92.

 12. Novakova, Z. (2017). Four Dimensions of Societal Transformation: an Introduction to the Problematique of Ukraine. International Journal of Social Quality, 7, 2, 1-29.

 13. Walker, A. (2022, March 1). The War in Ukraine and the Social Quality Perspective. IASQ Declaration about Ukraine Invasion. International Association on Social Quality. URL: https://socialquality.org/about-iasq/ukraine-declaration/

 14. Heyets, V.M., Blyzniuk, V.V., Nykyforuk, O.I. (2022). Topical aspects of social quality policy in the post-conflict economy of Ukraine. Ekon Ukr. – Economy of Ukraine, 6, 3-22 [in Ukrainian]

 15. Van der Maesen, L.J.G. (2020). Concluding Remarks. A “Social Quality Observatory” for Central and Eastern European Countries? International Journal of Social Quality, 10, 2, 113-138.

 16. Progress towards the Sustainable Development Goals – July 2022. Report of the UN Secretary-General. (2022). United Nations Economic and Social Council. URL: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2022/secretary-general-sdg-report-2022–RU.pdf [in Russian]

 17. High-level political forum on sustainable development. Progress towards the Sustainable Development Goals – July 2022. Report of the Secretary-General. Supplementary Information. (2022). United Nations Economic and Social Council. URL: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2022/E_2022_55_Statistical_Annex_I_and_II.pdf

 18. Global call to action for a human-centred recovery from the COVID-19 crisis that is inclusive, sustainable and resilient. (2021, October). ILO. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_808850.pdf [in Russian]

 19. Approaches to measuring social exclusion. (2022, May). United Nations Economic Commission for Europe. URL: https://unece.org/sites/default/files/2022-05/ECECESSTAT20221.pdf [in Russian]

Повний текст