Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Закономірності та особливості суспільно-трансформаційних процесів в Україні

375
3
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті здійснено порівняльний аналіз соцієтальних властивостей історичних епох модерну і постмодерну, розкрито зміст модусів соціальної та соцієтальної ідентичностей і на основі даних моніторингу соцієтальних змін висвітлено закономірності та особливості суспільної трансформації в Україні.

Повний текст