Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Вирішення завдання цілепокладання при плануванні соціально-економічного розвитку

398
Стаття(УКР)(.pdf)

Нині як у Росії, так і в Україні спостерігається підвищений інтерес до програмно-цільового планування їх соціально-економічного розвитку. У зв’язку із цим, у статті в рамках програмно-цільового планування обґрунтовується необхідність вирішення завдання цілепокладання. Пропонується розв’язання цього завдання на основі методу SWOT-аналізу, який забезпечує визначення основних напрямів та ризиків реалізації різних форсайт-проектів.

  1. Kuzyk, B.N., Kushlin, V.I., Yakovets, Yu.V. (2006). Prognozirovanie i strategicheskoe planirovanie sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya. Moscow: Ekonomika [in Russian]

  2. Raizberg, B.A., Lobko, A.G. (2002). Programmno-tselevoe planirovanie i upravlenie. Moscow: INFRA-M [in Russian]

  3. Prikaz Minekonomrazvitiya RF ot 17.06.2002 № 170 “O sovershenstvovanii razrabotki, utverzhdeniya i realizatsii programm ekonomicheskogo i sotsial’nogo razvitiya sub”ektov Rossiiskoi Federatsii” (utratil silu s 21.12.2010 g., na osnovanii prikaza Minekonomrazvitiya RF № 666) [in Russian]

  4. Proekt federal’nogo zakona “O gosudarstvennom i strategicheskom planirovaniiv Rossiiskoi Federatsii”. URL: http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depstrategy/doc20111121_005 [in Russian]

  5. Prikaz departamenta po razvitiyu munitsipal’nykh obrazovanii Voronezhskoi oblasti ot 14.06.2011 g. № 40 “Ob utverzhdenii metodicheskikh rekomendatsii po razrabotke programm kompleksnogo sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya munitsipal’nykh obrazovanii (munitsipal’nykh raionov i gorodskikh okrugov) Voronezhskoi oblasti” [in Russian]

  6. Svobodnaya entsiklopediya marketinga: SWOT-analiz. URL: http://www.marketopedia.ru/47-swot-analiz.html [in Russian]

  7. Solomakhin, A.N., Trakhtenberg, B.E. (2012). Planirovanie sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya munitsipal’nykh obrazovanii v Rossii. Voronezh: Nauchnaya kniga [in Russian]

  8. Solomakhin, A.N., Trakhtenberg, B.E. (2011). Osobennosti primeneniya SWOT-analizav razrabotke strategii sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya munitsipal’nogo obrazovaniya. Region: sistemy, ekonomika, upravlenie, 2 (13), 53-56 [in Russian]

  9. Lyubanenko, A.V. Metodika strategicheskogo analiza sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya munitsipal’nogo obrazovaniya. URL: http://www.ipdn.ru/ rics/vk/3VK-lub.pdf [in Russian]

Повний текст