Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Іван Левинський – фундатор інноваційного підприємництва в Галичині

295
3
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено генезу інноваційного підприємництва в Галичині на межі ХІХ–ХХ ст. Потреба в поглибленому дослідженні інноваційної традиції підприємництва зумовлена необхідністю формування інноваційної моделі розвитку національної економіки в умовах інтеграції України в Європейський економічний простір.

Розкрито сутність інноваційної доктрини підприємництва І. Левинського. Виявлено значний вплив професора Технічної академії І. Левинського на формування молодої генерації архітекторів.

Доведено цінність його інноваційних підходів щодо обґрунтування фінансово-економічних аспектів будівництва та архітектури, зниження оподаткування нерухомості, розробки раціонального генерального плану забудови міста.

Окреслено особливості генезиекологічного мислення у наукових і підприємницьких починах І. Левинського. Обґрунтовано значення інноваційних ідей та підприємницької діяльності І. Левинського для інституціонального осмислення концептуальних засад інноваційної стратегії Української держави.

 1. Гаврилишин Б. До ефективних суспільств: доп. Римському Клубові / упоряд. В. Рубцов. Вид. 3-тє, допов. Київ: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2009. 248 с.

 2. Бажал Ю.М. Економіка інноваційних процесів. Вісник інституту економічного прогнозування НАН України. 2002. № 1. С. 3–17.

 3. Будкін В. Інноваційна модель розвитку національних економік. Економіка України. 2010. № 6. С. 67–78.

 4. Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. Інноваційна стратегія українських реформ. Київ: Знання України, 2002. 336 с.

 5. Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку. Київ: НАН України, Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2009. 864 с.

 6. Федулова Л. Концептуальна модель інноваційної стратегії України. Економіка і прогнозування. 2012. № 1. С. 87–100.

 7. Олексин І. Життя і діяльність Івана Левинського. Іван Левинський: його життя та праця. Львів: Агрономічно-технічне товариство “Праця”, 1934. С. 8–25.

 8. Державний архів Львівської області. Ф. 27. Оп. 5. Спр. 18672. Арк. 60.

 9. Lewinski J. Оbudownictwie utylitarnem. Czasopismo techniczne. 1902. No 3. S. 38–39.

 10. Lewinski J. Оbudownictwie utylitamem. Czasopismo techniczne. 1902. No 4. S. 54–56.

 11. Lewinski J. Znaczenie rzutu poziomego w budownictwie utylitarnemіw gospodarstwie spolecznem. Czasopismo techniczne. 1903. No 23. S. 320–321.

 12. Lewinski J. Znaczenie rzutu poziomego w budownictwie utylitarnemіw gospodarstwie spolecznem. Czasopismo techniczne. 1903. No 24. S. 332–334.

 13. Нога О. Іван Левинський: художник, архітектор, промисловець, педагог, громадський діяч / ред. І. Гургула. Львів: Основа, 1993. 76 с.

 14. Rottinger J. Bonitätund Oekonomikvon Gebäude-Grundrissen. Published: Arnd, Leipzig, 1899. 125 s.

 15. Sprawozdanie ze zgromadzenia tygodniowego, odbytego dnia 17 lutego 1909. Czasopismo techniczne. 1909. No 8. S. 95–96.

 16. Lewinski J. Hygiena budowli jako podstawa dla zmienic sie majacej ustawy budowniczei miasta Lwowa. Lwow, 1907. S. 17–22.

 17. Чорновол І. 100 видатних львів’ян. Львів: Тріада плюс, 2012. 448 с.

 18. Ілюстрований календар товариства “Просьвіта” з літературним збірником на переступний рік 1920. Львів, 1919. С. 341.

 19. Hoszowski S. Ekonomiczny rozwoj Lwowa w latach 1772–1914. Lwow: Nakladem izbyprzemyslowo-handlowej we Lwowie. 1935. 120 s.

 20. ДАЛО. Ф. 1. Оп. 54. Спр. 2426. Арк. 36.

Повний текст