Вербова О. С.

Вербова Оксана Степанівна

доктор економічних наук
доцент
професор кафедри теоретичної та прикладної економіки
Львівський торговельно-економічний університет
вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна

Статті автора у журналі 1