Бистров А. Г.

Бистров Антон Георгійович

інженер кафедри управління проектами та прикладної статистики
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
проспект Центральний, 59-а, Сєвєродонецьк, 93400, Україна

Статті автора у журналі 1