Давидова О. Г.

Давидова Оксана Геннадіївна

кандидат економічних наук
асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64/13, Київ, 01601, Україна

Статті автора у журналі 1