Новікова О. Ф.

Новікова Ольга Федорівна

доктор економічних наук
професор
заступник директора з наукової роботи
Інститут економіки промисловості НАН України
вул. Марії Капніст, 2, Київ, 03057, Україна

Статті автора у журналі 1