Полюсевич Ю. Г.

Полюсевич Юлія Геннадіївна

кандидат економічних наук
асистент кафедри історії та теорії господарства
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Проспект Перемоги, 54/1, Київ, 03680, Україна

Статті автора у журналі 1