Судаков В. І.

Судаков Володимир Іванович

доктор соціологічних наук
професор
завідувач кафедри теорії та історії соціології
факультет соціології
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64/13, Київ, 01601, Україна

Статті автора у журналі 2