Демографічний перехід

Зовнішні можливості збереження потенціалу вищої освіти України за умов демографічного переходу та формування експортноорієнтованої економіки послуг
356
1
Стаття(УКР)(.pdf)