стійка/несформована/ситуативна форми мілітарної ідентичності