Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Міжнародний досвід застосування критеріїв оцінки матеріальної шкоди для визначення збитків внаслідок неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власності

140
6
Стаття(УКР)(.pdf)

Однією з основних цілей права інтелектуальної власності є забезпечення економічного захисту прав інтелектуальної власності правовласника в разі їх порушення. У статті проведено аналіз міжнародного досвіду застосування критеріїв оцінки завданих збитків при визначенні матеріальної шкоди внаслідок неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власності (патентів, торговельних марок, об’єктів авторського права тощо). Вміння провести попередній розрахунок матеріальної шкоди внаслідок неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власності допомагає зробити кращий вибір стратегії захисту у судовій справі. З огляду на це, важливим є розуміння основних підходів і критеріїв оцінки завданих збитків при визначенні матеріальної шкоди. З одного боку, це допомагає власнику права прийняти обґрунтоване та оптимальне рішення щодо стягнення розумного розміру відшкодування у суді. З іншого боку, розуміння підходу до визначення збитків впливає на тип і кількість свідків, фактів і експертів, які будуть задіяні для захисту справи. Розглянуто підходи та критерії оцінки визначення збитків, завданих власникам прав, на прикладі країн Європейського Союзу, США та Колумбії. Показано, що в різних країнах для відшкодування збитків застосовуються однакові критерії: втрачена вигода правовласника; отриманий прибуток правопорушника; одноразове відшкодування та/або гіпотетичне (“розумне”) роялті; компенсація, встановлена законодавством; покриття інших непрямих збитків. Проте застосування цих критеріїв у певних країнах відбувається неоднаково для відшкодування різних видів об’єктів права інтелектуальної власності. Проведений аналіз міжнародного досвіду застосування критеріїв оцінки завданих збитків при визначенні матеріальної шкоди внаслідок неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власності дозволяє вдосконалити нормативно-правове поле України, що регулює галузь інтелектуальної власності, та створити національну методику визначення матеріальної шкоди, завданої правовласнику внаслідок неправомірного використання об’єктів права інтелектуальної власності.

 1. Weil, R.L., Lentz, D.G., Evans, E.A. (2017). Litigation Services Handbook: The Role of the Financial Expert, Sixth Edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.

 2. The Quantification of Damages in Cases of IP Infringements. (2018). WIPO/ACE/13/9. URL: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=412490

 3. Seuba, X. (2017). The Award of Damages. In The Global Regime for the Enforcement of Intellectual Property Rights (pp. 223-255). Cambridge: Cambridge University Press.

 4. Russell, L. Parr. (2018). Infringement damages. In Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages (pp. 401-495).

 5. Adamov, D., Fazekas, B., Tivadar, K. (2009, May). Damages in trade mark infringement litigation: a comparative analysis of the Hungarian, other European, and US jurisdictions. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 4, 5, 341-346.

 6. Directive 2004/48/EC of the European parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights. (2004, April 30). Official Journal of the European Union, 157, 47. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0048R%2801%29

 7. Finkelstein, W.A., Sims, J.R. (2005). The Intellectual Property Handbook: A Practical Guide for Franchise, Business, and IP Counsel. Chicago: American Bar Association.

 8. Kuyk, C.F., Perdue, G. (2008, January 11). Early Assessment Of IP Damages Can Prove Beneficial (United States). Crowe Horwath LLP. URL: https://www.mondaq.com/Author/412656/Crowe-Horwath-LLP-Charles-F-Kuyk?article_id=56070

 9. García, D. (2009). Manual de responsabilidad civil y del Estado. Bogotá: Librería ediciones del profesional Ltda [in Spanish]

 10. Valencia Zea, A., Ortiz Monsalve, A. (2010). Derecho Civil. Vol. III. De las obligaciones, tenth edition. Bogotá: Temis [in Spanish]

 11. Pino Emhart, A. (2016). La restitución de ganancias y la acción de provecho por dolo ajeno. Ius et Praxis. 22 (1), 227-270 [in Spanish]

Повний текст