Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

“Суверенна демократія” в українських онлайн-медіа: якісний контент-аналіз дискурсу 2020 року

241
21
Стаття(УКР)(.pdf)

У сучасному світі на противагу ідеї універсалізму, що з’явилась після 1945 р., розвивається тенденція до суверенізму. За умов дотримання міжнародних норм і законів така тенденція до верховенства інтересів окремих держав та урядів є зрозумілою у світі “чітких ідентичностей”. Проте у площині дискурсів вона призвела до того, що в колі суспільних наук почали обговорювати особливості російського, східноєвропейського та євразійського суверенізму. Проте у ХХІ ст. вплив часто мають не (лише) експертні обговорення, зокрема в наукових колах, але й дискурси, що транслюються медіа. Так, віднедавна, власне через медійні канали, просувається ідея можливості існування “суверенної демократії” (тоді як фахівці досі сперечаються в можливості існування такої форми устрою). Оскільки цей дискурс прямо пов’язаний з росій­ським контекстом, а в інформаційному полі України фіксуються різні впливи саме через російські наративи, то виникла ідея відстежити, чи транслюється ідея суверенної демократії через український медіа-простір і з яким смисловим навантаженням. В емпіричному соціологічному дослідженні проаналізовано повідомлення українських онлайн-медіа протягом 2020 р., в яких йшлося про різні аспекти суверенності та демократичності, зокрема, про “суверенну демократію”. Завдяки застосуванню якісного контент-аналізу виокремлено вісім контекстів вживання цих концептів (“американське питання”, “білоруське питання” тощо). Усі контексти проілюстровано прикладами реального дискурсу українських медіа. Серед основних висновків дослідження переважно подано змістовні характеристики концепту “суверенна демократія” в українських онлайн-медіа, що відповідає його трактуванню російськими ідеологами, але має й представлення з іншим змістом, що є відірваним від концептуального розуміння цього поняття як державного устрою. Висвітлення поза трактуванням “суверенної демократії” у стилі російських ідеологів обертається навколо синонімічного вживання термінів суверенності та демократичності.

 1. Ukrainians consume online media news erratically – a poll of the Center for the content analysis. (2020, November 5). Center for the content analysis. URL: https://ukrcontent.com/reports/ukrainci-spozhivayut-onlajn-novini-haotichno-opituvannya-cka.html [in Ukrainian]

 2. Polyakov, L.V. (2007). PRO sovereign democracy. Moscow: Evropa [in Russian]

 3. Plyais, Ya. (2008). “Sovereign democracy” – a new concept of the party of power. Vlast, 4, 24-32 [in Russian]

 4. Matvienko, Ya.Yu. (2008). Institutional and legal models of legitimation of sovereign democracy in modern Russia. Rostov-on-Don: Federal State Educational Institution of Higher Education “Rostov Legal Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation”. URL: https://www.dissercat.com/content/institutsionalno-pravovye-modeli-legitimatsii-suverennoi-demokratii-v-sovremennoi-rossii [in Russian]

 5. Matvienko, Ya.Yu. (2008). “Sovereign democracy”: ambivalent definition or a notion from the postmodern politico-legal thesaurus. Filosofiya prava – Philosophy of Law, 1 (26), 44-48. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suverennaya-demokratiya-ambivalentnaya-definitsiya-ili-ponyatie-iz-politiko-pravovogo-tezaurusa-postmoderna/viewer [in Russian]

 6. Krastev, I. (2006). “Sovereign Democracy”, Russian-Style. Insight Turkey, 8, 4, 113-117. URL: https://www.jstor.org/stable/26328656?seq=1

 7. Casula, P. (2013). Sovereign Democracy, Populism and Depoliticization in Russia. Power and Discourse During Putin’s First Presidency. Problems of Post-Communism, 60, 3, 3-15. URL:

 8. Demska-Kulchytska, O. (2004). What is a body of texts? Kultura slova – Culture of the word, 64, 35-38 [in Ukrainian]

 9. Ryabovol, L. (2019). State sovereignty: scientific approaches to defining the concept and degree of constraints in the context of globalization. Visnyk NTUU “KPI”. Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo – Bulletin of the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”. Politology. Sociology. Right, 3 (43), 262-266 [in Ukrainian]

 10. How they fight COVID-19 in the world: options for government decisions. (2020, March 27). International Center for Policy Studies. URL: http://icps.com.ua/yak-boryutsya-z-covid-19-u-sviti-varianty-uryadovykh-rishen/ [in Ukrainian]

 11. Miroshnichenko, A. (2020, November 27). Anger and polarization in social networks: it is not us, it is the media. COLTA. URL: https://www.colta.ru/articles/society/26056-andrey-miroshnichenko-sotsseti-agressiya-biznes-regumanizatsiya?fbclid=IwAR0Fs5Y8durhbKgajs1dfnUHTDYhpCt8bRIts0P__Hzw7vibSvbWBysDNAA [in Russian]

 12. Yuzva, L. (2017). Education reform in Ukraine: trends in July 2017 based on media content analysis. Molodizhna polityka: problemy ta perspektyvy, 8, 153-158 [in Ukrainian]

 13. Reforms in Ukraine: public opinion. (2020, January 29). Ilko Kucheriv “Democratic Initiatives” foundation. URL: https://dif.org.ua/article/reformi-v-ukraini-gromadska-dumka-naselennya-2019?fbclid=IwAR3b3iPv4wQ2iA5NQ_Bv2pjbKkyzgAib8Lp_batvDU9yyzvEJqULwYUFbDk [in Ukrainian]

 14. Coughlan, S. (2020, January 29). Dissatisfaction with democracy “at record high”. BBC. URL: https://www.bbc.com/news/education-51281722

Повний текст