Юзва Л. Л.

Юзва Людмила Леонідівна

кандидат соціологічних наук
асистент кафедри методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 60, Київ, 01601, Україна

Статті автора у журналі 6