Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Інвестиційні уподобання населення України: реакція на шоки воєнного стану

29
11
Стаття(УКР)(.pdf)

Стаття містить результати аналізу інвестиційної поведінки домогосподарств України в умовах кризового стану, спричиненого зовнішньою збройною агресією. Оцінено фінансовий потенціал домогосподарств України у довоєнний період, підсумовано, що витрати переважної більшості населення були спрямовані на споживчі, а не інвестиційні цілі. З’ясовано, що інвестиційний потенціал домогосподарств спрямовувався, насамперед, на придбання валюти, нерухомості, депозитні вклади, а також ризиковані криптовалютні активи, за активністю застосування яких Україна є одним зі світових лідерів, натомість інвестиції населення у цінні папери та інші фінансові інструменти залишаються вкрай обмеженими. Вибір населення України на користь вкладень у валюту, нерухомість, депозити та держоблігації наразі є достатньо раціональним, оскільки інвестиції в приватні інструменти локального ринку капіталу (як безпосередні, так і через пенсійні фонди та інститути спільного інвестування) не забезпечують високу дохідність і пов’язані з істотними ризиками. Виявлено, що в умовах воєнного стану найбільшою мірою на інвестиційні пріоритети населення вплинула необхідність захисту заощаджень від знецінення, фінансування потреб оборони країни та відповідні темпи нарощування державного боргу, а також високі ризики інвестицій у нерухомість і жорсткі обмеження Національного банку України на рух капіталу. Встановлено, що за досить високого рівня інфляції українські громадяни не отримують адекватної для збереження платоспроможності своїх заощаджень депозитної пропозиції від банків. Виявлено небезпечну для фінансової стабільності ситуацію в банківській системі, пов’язану з формуванням “навісу” ліквідності внаслідок залишків на поточних рахунках населення. Акцентовано на необхідності терміново підвищити резервні вимоги щодо вкладів до запитання та поточних вкладів з тим, щоб стимулювати зростання вартості гривневих активів і зміну відповідної структури профіциту ліквідності банків. Обґрунтовано перспективні напрями та інструментарій для розміщення заощаджень домогосподарств з урахуванням потреб повоєнного відновлення економіки України та перспектив євроінтеграції.

  1. Frank, R. (1928). A Mathematical Theory of Saving. Economic Journal, 38, 152, 543-559. URL: http://piketty.pse.ens.fr/files/Ramsey1928.pdf

  2. Kalecky, M. (1954). Theory of Economic Dynamics. An Essay on Cyclical and Long-Run Changes in Capitalist Economy. URL: http://digamo.free.fr/kalecki54.pdf

  3. Keynes, J.M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. URL: https://www.files.ethz.ch/isn/125515/1366_KeynesTheoryofEmployment.pdf

  4. National savings and economic growth: a collective monograph. (2000). Kyiv: MP Lesia [in Ukrainian]

  5. Kriuchkova, I.V. (2019). The rate of gross savings: theory and practice. Ekon. prognozuvannâ – Economy and Forecasting, 3, 7-39. https://doi.org/10.15407/eip2019.03.007 [in Ukrainian]

  6. Melykh, O.Yu. (2020). Household savings: socio-economic role and trends in Ukraine”. Efektyvna ekonomika, 11. https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.11.67 [in Ukrainian]

  7. Kovalenko, V.V., Sergeeva, O.S. (2019). Public savings in support of financial resources of banks. Infrastruktura rynku Market Infrastructure, 28, 275-283. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/28_2019_ukr/43.pdf [in Ukrainian]

  8. Sheludko, N., Shyshkov, S. (2022). The National Bank of Ukraine under the conditions of marital law: the efficiency of actions on the capital markets. Fìnansi Ukr. – Finance of Ukraine, 5, 61-85 [in Ukrainian]

  9. Shyshkov, S.Ye. (2022). Imposition of martial law and its consequences for Ukrainian capital markets. Ukr. socìum – Ukrainian society, 1 (80), 63-86. https://doi.org/10.15407/socium2022.01.063 [in Ukrainian]

Повний текст