Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Особливості розвитку української соціології в умовах російсько-української війни

82
25
Стаття(УКР)(.pdf)

Стаття побудована на заповітах О.О. Якуби щодо аналізу особливостей розвитку соціологічного знання на всіх його трьох рівнях: загальносоціологічної теорії, теорій середнього рівня і даних емпіричних досліджень. Слід не тільки добре розуміти структурованість соціологічного знання, але й взаємозв’язок всіх складових, а також потребу взаємозв’язку теорії та релевантних їй методів. Показано, що особливості розвитку соціологічного знання в українській соціології на початку ХХІ ст. характеризувалися порушенням цього органічного зв’язку, диспропорціями у будові соціологічного знання. Водночас нині успішно триває пошук нових немарксистських пояснень на найвищому рівні як вступ до розробки нової загальної теорії. За термінологією Дж. Рітцера, можна оцінити ці кондиції як Мp, тобто “метатеоретизування-прелюд”, з якої українській соціології слід переходити на кондиції Мa, тобто на створення арочної метатеорії. На цьому рівні Україна сьогодення (локальне утворення) висувається у центр глобального, що вимагає переосмислення традиційного соціологічного канону. На рівні теорій середнього рівня в умовах триваючого повномасштабного вторгнення Росії в Україну найбільшої значущості набувають такі дві теорії, як соціологія війни та соціологія нації. Охарактеризовано головні особливості сучасної соціології війни в українській соціології та показано відмінності у двобої двох різних суспільних систем: демократичної та авторитарної, а також головні характеристики сучасної соціології війни, яка неминуче закінчиться перемогою України. На рівні емпіричних досліджень маємо нині найбільші успіхи: від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і до середини червня 2022 р. представники шести провідних соціологічних центрів країни здійснили вже 35 загальнонаціональних соціологічних досліджень різного характеру; нині їх результати українські соціологи активно представляють у публікаціях та на міжнародних наукових конференціях. Таким чином, структура сучасного соціологічного знання в Україні, за яку так активно виступала професор О.О. Якуба, все ще залишається незавершеною, але можна фіксувати вагомі наукові доробки на сучасному етапі на всіх трьох рівнях. Все це дає можливість оптимістичного погляду на подальший розвиток соціології в Україні і на те, що вона буде спроможна допомогти як у триваючій війні, так і у мирній повоєнній відбудові.

 1. Alexander, J.C. (2003). The Meanings of social life. A Cultural Sociology. Oxford: Oxford University Press.

 2. Sztompka, P. (2022). The Third sociology. In P. Sztompka (Ed.), Social capital. Theory of interpersonal space (pp. 17-36). Kyiv: Dukh I Litera [in Ukrainian]

 3. Ritzer, G. (2000). Modern Sociological Theory. 5th edition. McGraw-Hill Humanities. Social Sciences. Languages.

 4. Shulha, M.O. (Ed.). (2017). State of modern Ukrainian society: civilization dimension. Kyiv: Institute of Sociology NAS of Ukraine [in Ukrainian]

 5. Makeyev, S., Oksamytna, S. (Eds.). (2017). The state of singularity: social structures, situations, everyday practices. Kyiv: National University of Kyiv-Mohyla Academy, Institute of Sociology NAS of Ukraine [in Ukrainian]

 6. Bakirov, V., Golovakha, E. (Eds.). (2018). Ukrainian Sociology in the 21st Century. Theory, Methods, Research Results. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, Institute of Sociology, SAU.

 7. Reznik, V. (Ed.). (2019). Sociological metatheorizing: history and modernity. Kyiv: Institute of Sociology NAS of Ukraine [in Ukrainian]

 8. Riabchuk, M. (2002). Ukraine: One State, Two Countries. Eurozine. URL: https://web.archive.org/web/20120419141945/http://www.eurozine.com/articles/2002-09-16-riabchuk-en.html

 9. Rushchenko, I.P. (2015). The Russian-Ukrainian hybrid war: a sociologist’s view: a monograph. Kharkiv: FOP Pavlenko O.H. [in Ukrainian]

 10. Khobta, S.V. (2016). Sociology of war as a task of Ukrainian sociology. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Sotsiolohichni naukyBulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University. Sociological sciences, 5 (302), 126-150 [in Ukrainian]

 11. Trebin, M.P. (2014). “Hybrid” war as a new Ukrainian reality. Ukr. socìumUkrainian Society, 3(50), 113-127. https://doi.org/10.15407/socium2014.03.113 [in Ukrainian]

 12. Trebin, M.P. (2015). Sociology of war: the Ukrainian context. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia: Sotsiolohichni doslidzhennia suchasnoho suspilstva: metodolohiia, teoriia, metody – Visnyk V.N. Karazin Kharkiv National University “Sociological studies of contemporary society: methodology, theory, methods”, 1148, 34, 30-34 [in Ukrainian]

 13. Golovakha, Ye., Makeyev, S. (Eds.). (2022). Ukrainian society in the conditions of war. 2022: collective monograph. Kyiv: Institute of Sociology NAS of Ukraine [in Ukrainian]

 14. Pokalchuk, O. (2017, December 13). Proxy war and information operations. LB.ua. URL: https://lb.ua/society/2017/12/13/384643_proksiviyna_i_informatsiyni.html [in Ukrainian]

 15. State Department: This is not a proxy war. Russia is not at war with either the USA or NATO. (2022, December 15). NEWS UA. URL: https://newsua.one/news-military/76584.html [in Ukrainian]

 16. Hanafi, S. (2022, April 25). Ukraine, Putin’s Imperial Paradigm, and Euro-America. Global Dialogue. URL: https://globaldialogue.isa-sociology.org/articles/ukraine-putins-imperial-paradigm-and-euro-america

 17. Smelser, N. (2003). Problems of sociology. Georg-Ziemelski lectures, 1995. Lviv: Kalvariia [in Ukrainian]

 18. Lapan, T.D., Khymovych, O.S., Chernysh, N.Yo. (2022). The Russian-Ukrainian war: theory and practice of sociological understanding. Ukr. socìumUkrainian Society, 3 (82), 28-51. https://doi.org/10.15407/socium2022.03.028 [in Ukrainian]

Повний текст