Залучення індивідуальних інвесторів до фондового ринку України: технології та інструментарій

38
6
Стаття(УКР)(.pdf)

З’ясовано, що індивідуальні (роздрібні або масові) інвестори стають дедалі значущими учасниками світових фінансових ринків завдяки глобалізації, спрощенню транскордонного руху капіталу, технологічним заходам щодо забезпечення прямого доступу до торгів, зростанню заощаджень і фінансової обізнаності населення у більшості держав світу, зниженню тарифів і скороченню трансакційних витрат, розширенню кола ліквідного фінансового інструментарію, посиленню інформаційної прозорості ринків капіталу. Кон­статовано, що в Україні, незважаючи на певні позитивні зрушення (зокрема, щодо активізації інвестицій населення у державні облігації та поступовий рух у бік застосування технологічного досвіду розвинутих ринків), є чимало проблем, що ускладнюють залучення індивідуальних інвесторів на фондовий ринок і підвищення їхньої довіри до ринкового інструментарію. Встановлено, що певні проблеми (зокрема, обмеженість фінансових ресурсів або недостатня фінансова грамотність населення) мають системний характер і можуть бути усунені лише із загальним розвитком національної економіки та ринків капіталу. Обґрунтовано необхідність скорочення фінансового та регуляторного навантаження на емітентів і фінансових посередників, оскільки нагляд за непублічними емітентами лише розпорошує ресурси держави та учасників ринку, збільшує трансакційні витрати та не надає реальних стимулів для розвитку ринку недержавних цінних паперів. Акцентовано на необхідності ліквідації істотного відставання України від розвинутих ринків капіталу в питаннях розбудови розрахункової інфраструктури та спрощення операцій індивідуальних інвесторів. З урахуванням практики податкової пільги на інвестиційні доходи фізичних осіб від операцій з державними цінними паперами запропоновано доцільність впровадження аналогічних пільг для інвесторів у цінні папери емітентів, які здійснили публічну пропозицію.

 1. Alfaro, L., Kalemli-Ozcan, S., Volosovych, V. (2007). Capital Flows in a Globalised World. The Role of Policies and Institutions. National Bureau of Economic Research, 19-72. URL: https://www.nber.org/system/files/chapters/c0148/c0148.pdf

 2. Barber, B.M., Huang, X., Odean, T., Schwarz, C. (2021). Attention induced trading and returns: Evidence from Robinhood users. Journal of Finance. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3715077

 3. Boehmer, E., Charles, M.J., Zhang, X. (2021). Tracking retail investor activity. Journal of Finance, 76, 5, 2249-2305.

 4. Charles, M.J., Shi, D., Zhang, X. (2021). Understanding Retail Investors: Evidence from China. SSRN Electronic Journal.

 5. Eaton, G.W., Green, T.C., Roseman, B., Wu, Y. (2021). Zero-commission individual investors, high frequency traders, and stock market quality. Oklahoma State University, Working paper. URL: https://pages.stern.nyu.edu/jhasbrou/SternMicroMtg/SternMicroMtg2021/Papers/Zero-commission%20individual%20traders.pdf

 6. Kaniel, R., Liu, S., Saar, G., Titman, S. (2012). Individual investor trading and return patterns around earnings announcements. Journal of Finance, 67, 2, 639-680.

 7. Welch, I. (2022). The wisdom of the Robinhood crowd. Journal of Finance, 77, 3, 1489-1527.

 8. Holovko, A.T., Laptiev, S.M., Kabanov, V.H. (2009). Markets of financial instruments and their infrastructure. Kyiv: KROK [in Ukrainian]

 9. Duginets, G. (2019). Information asymmetry in the world economy. Ekonomìčnij prostìr – Economic scope, 150, 25-29 [in Ukrainian]

 10. Mozgovyi, O.M. (Ed.). (2016). International Finance. Kyiv: Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/197267549.pdf [in Ukrainian]

 11. Oparin, V., Fedosov, V. (Eds.). (2016). Financial infrastructure of Ukraine: state, problems and development prospects: monograph. Kyiv: Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman [in Ukrainian]

 12. Rekunenko, I.I. (2015). Stages of stock market development in Ukraine. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia “Ekonomika” – Visnyk of Sumy State University. Economy series, 1, 30-42. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/42165/1/Rekunenko.pdf [in Ukrainian]

 13. Roiko, I.M. (2016). The stock exchange market in Ukraine: state and priorities of development. Kyiv: Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman. URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.04/2016/Roiko-diss.pdf [in Ukrainian]

 14. Sheludko, N.M. (2020). The investment dysfunction of the stock market in Ukraine: the institutional component. In V. Yurchyshyn (Ed.), Economic freedom to strengthen Ukraine’s social and economic development in the context of global transformations (pp. 126-137). Kyiv: Zapovit [in Ukrainian]

 15. Shishkov, S.Ye. (2021). Prospects and limitations in the modernisation of securities settlement operations in Ukraine. Ekon. prognozuvannâ – Economy and Forecasting, 1, 88-126 [in Ukrainian]

 16. Shyshkov, S.Ye. (2011). Ukraine’s stock exchanges: tested by the crisis. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy [in Ukrainian]

 17. Shyshkov, S.Ye. (2021). Stock market dysfunctionality in Ukraine: factor of voucher privatisation. Ukr. socìum – Ukrainian Society,  3 (78), 107-131 [in Ukrainian]

 18. Sheludko, N.M., Shishkov, S.Ye. (2020). Institutions of collective investment in Ukraine: scale and consequences of investment dysfunction. Ekon. prognozuvannâ – Economy and Forecasting, 2, 120-138 [in Ukrainian]

 19. Koshovyi, O.H., Tertyshnyk, V.M., Sheludko, N.M. (2019). Capital market abuse: economic and legal aspects. Dnipro: Lira. URL: http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/4058 [in Ukrainian]

 20. Shyshkov, S.Ye. (2022). Imposition of martial law and its consequences for Ukrainian capital markets. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 1 (80), 63-86 [in Ukrainian]

Повний текст