Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Електоральні орієнтації та поведінка виборців під час виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 р.

452
6
Стаття(УКР)(.pdf)
Article(ENG)(.pdf)

Аналізується електоральна поведінка виборців на останніх виборах народних депутатів,електорат основних політичних сил у соціально-демографічному розрізі.

Наведено порівняльний аналіз результатів екзит-полів, що проводилися в країні 26 жовтня 2014 р., з офіційними даними ЦВК.

  1. Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А. Суспільно-політичні настрої населення України: оцінки поточної ситуації, рівень довіри, електоральні орієнтації та показники громадської активності: березень2014 р. Український соціум. 2014. № 1. С. 119–147.

  2. Балакірєва О.М., Бондар Т.В., Дмитрук Д.А. Електоральні орієнтації та поведінка виборців під час виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року. Український соціум. 2012. № 4. С. 213–238.

  3. Ахременко А.С. Электоральное пространство: теоретико-методологические проблемы: дис. … д-ра полит. наук. Москва, 2009. 430 с. URL: http://www.dissercat.com/content/elektoralnoeprostranstvo-teoretiko-metodologicheskie-problemy#ixzz2H5jO4NEC

  4. Калинин К. Как исследовать электоральные фальсификации? ТрВ “Выборы”. 2012. 13 марта. № 99. С. 6–7. URL: http://trv-science.ru/2012/03/13/kak-issledovat-ehlektoralnye-falsifikacii/

  5. Электоральные социологические исследования / под ред. Д.Г. Ротмана. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002.

  6. Потоцька С., Чурилов М. Перший “екзит-пол” в Україні: методика і основні принципи організації опитування. Загальнонаціональні опитування exit poll. Київ: Заповіт, 2003. С. 18–27.

  7. Винославская С., Чурилов Н. Exit poll: методика исследования в оперативном режиме. Социология: теория, методы, маркетинг. 2008. № 1. С. 189–196.

  8. Ротман Д.Г. Электоральные исследования: сущность и технология. Социологические исследования. 1998. № 9. С. 63–68.

  9. Паніотто В., Харченко Н. Організація, методика й технологія опитування. Національний екзит-пол: позачергові парламентські вибори ’2007. Київ: Центр “Демократичні ініціативи”, 2007. С. 18–48.

Повний текст