Динаміка поширення куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед молоді, яка навчається

788
35
Стаття(УКР)(.pdf)

Представлено результати опитування учнівської молоді в Україні в межах проекту ESPAD – Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs).

Автори демонструють динаміку окремих показників щодо куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин за 1995, 1999,2003, 2007, 2011 та 2015 роки.

 1. Global status report on alcohol and health (2014). World health organization, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, Switzerland.

 2. Youth Risk Behavior Surveillance – United States, 2015 U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention Morbidity and Mortality Weekly Report Surveillance Summaries. Vol. 65. No. 6. June 10, 2016.

 3. Балакірєва О., Яременко О. Рівень розповсюдження та структура вживання алкоголю таінших наркотичних речовин серед підлітків в Україні: соціологічний вимір. Київ: НВФ “Студ-центр”, НІКА-Центр, 1998. 144 с.

 4. Чинники впливу та попередження початку вживання молоддю наркотиків ін’єкційним шляхом: аналітичний звіт та Стратегії профілактики ініціації вживання наркотиків ін’єкційним шляхом серед уразливих груп підлітків та молоді / за ред. О.М. Балакіревої та Ж.-П. Ґрунда. Київ: Версо 04, 2006. 140 с.

 5. Hibell B., Andersson B., Bjarnason T., Kokkevi A., Morgan M., Narusk A. The 1995 ESPAD Report. Alcohol and other drug use among students in 26 European countries. Stockholm: TheSwedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN), The Pompidou Group at the Council of Europe, 1997. 294 p.

 6. Hibell B., Andersson B., Ahlstrom S., O. Balakireva, T. Bjarnason, A. Kokkevi, M. Morgan. The 1999 ESPAD Report / Alcohol and other drug use among studentsin 30 European countries. Stockholm: The Swedish Council For Information On Alcohol And Other Drugs (CAN), The Pompidou Group At The Council Of Europe, 2000. 362 p.

 7. HibellB., AnderssonB., AhlströmS., BalakirevaO., KokkeviA., MorganM. The 2003 ESPAD Report / Alcohol and other drug use among students in 35 European countries. Stockholm: The SwedishCouncil for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN), The Pompidou Group at the Council of Europe, 2004. 436 p.

 8. Hibell B., Guttormsson U., Ahlström S., Balakireva O., Bjarnason T., Kokkevi A., Kraus L. The 2007 ESPAD report. Substance use among students in 35 countries. Stockholm: The Swedish Councilfor Information on Alcohol and Other Drugs (CAN), EMCDDA, Council of Europe, 2009. 406 p.

 9. Hibell B., Guttormsson U., Ahlström S., Balakireva O., Bjarnason T., Kokkevi A., Kraus L. The2011 ESPAD report. Substance use among students in 36 countries. Stockholm: The Swedish Councilfor Information on Alcohol and Other Drugs (CAN), EMCDDA, Councilof Europe, 2012. 394 p.

 10. The 2015 ESPAD report. Results from the European School Survey Project on Alcohol andOther Drugs / ESPAD Group. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. 99 p.

 11. Формування здорового способу життя молоді: стан, проблеми та перспективи. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2002 р.). Київ: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. 250 с.

 12. Методологія та технологія виміру рівня поширення тютюнопаління, вживання алкоголюта наркотичних речовин серед учнівської молоді України: на прикладі Європейського опитування учнівської молоді (ESPAD) у 1995, 1999, 2003 роках / заг. ред. О.М. Балакірєвої та О.О. Яременка. Київ: Державний ін.-т проблем сім’ї та молоді, 2003. 116 с.

 13. Балакірєва О.М., Яременко О.О., Артюх О.Р. та ін. Динаміка поширення тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України: 1995, 1999,2003 роки. Київ: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. 174 с.

 14. Балакірєва О.М., БондарТ.В., РингачН.О. та ін. Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України. Київ: Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2008. 152 с.

 15. Балакірєва О.М., Бондар Т.В., Галіч Ю.П. та ін. Рівень поширення і тенденції вживання тютюну, алкогольних напоїв, наркотичних речовин серед учнівської молоді України: 2011. Київ: ТОВ ВПК “Обнова”, 2011. 176 с.

 16. Балакірєва О.М., Бондар Т.В., Павлова Д.М. та ін. Показники та соціальний контекст формування здоров’я підлітків: монографія. Київ: ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2014. 156 с.

 17. Балакірєва О.М., Бондар Т.В., Приймак Ю.Ю., Павлова Д.М., Василенко О.В., Сакович О.Т., Сальніков С.З., Сидяк С.В., Юдін Ю.Б., Нахабич Н.С. Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні: за результатами дослідження 2015 року в рамках міжнародного проекту “Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин – ESPAD”. Київ: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2015. 200 с.

 18. Swarzwelder S., Wilson W., Tayyeb M. Age-Dependent Inhibition of Long-Term Potentiationby Ethanol in Immature Versus Mature Hippocampus. Alcoholism: Clinical and experimentalResearch. 1995. Vol. 19. No. 6. 1480–1485.

 19. New psychoactive substances in Europe: Innovative legal responses. EMCDDA. URL: http://www.emcdda.europa.eu/publications/2015/innovative-laws

Повний текст