Кобута І.В.

Кобута Ірина Вікторівна

кандидат економічних наук
економiст вiддiлу торгiвлi та ринкiв
Продовольча та сiльськогосподарьска органiзацiя ООН
Viale delle Terme di Caracalla, 00153, Рим, Італія

Статті автора у журналі 1