Осташко Т. О.

Осташко Тамара Олексіївна

доктор економічних наук
член-кореспондент НААН України
завідувач відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна

Статті автора у журналі 3